Learning Hawaiian On Your Own

E ola 'ōlelo Hawai'i!

2005-09-02

ke kumu

Ua poina au e inu. I forgot to drink.
hala - the name of a grass in Hawai'i
maoli - very
maika'i maoli - very good
pipi'i maoli - very expensive

po'e - people
'imi - to look for
lā'au - tree
hale lā'au - wooden house
hulu - feather
lei hulu - feather lei

papa hua'oleo hou

Ua poina au e inu.- I forgot to drink.
hala - name of grass popular in Hawai'i
maoli - very
maika'i maoli - very good
pipi'i maoli - very expensive
po'e - people
'imi - to look for, search
lā'au - wood, tree
hale lā'au - wooden house
hulu - feather
lei hulu - feather lei

papa

Ua poina au e inu. ..... I forgot to drink.
hala ..... grass name
maoli ..... very
maika'i maoli ..... very good
pipi'i maoli ..... very expensive
po'e - people
'imi - to look for
lā'au - nation
hale lā'au - wooden house
hulu - feather
lei hulu - feather lei

Ua poina au e inu. ..... I forgot to drink
hala ..... grass name
maoli ..... very much
maika'i maoli ..... very good
pipi'i maoli ..... very expensive
po'e ..... people
'imi ..... to look for
lā'au ..... tree
hale lā'au ..... wooden house
hulu ..... feather
lei hulu ..... feather lei

pandanus, screw pine (plant) hala
538 very, really, truly maoli
539 very good maika'i maoli
540 very expensive pipi'i maoli
541 people po'e
542 to look for, search 'imi
543 tree l?'au
544 wooden house hale l?'au
545 feather hulu
546 feather lei lei hulu5
47 nation l?hui

 • pandanus, screw pine (plant) hala
 • 538 very, really, truly maoli
 • 539 very good maika'i maoli
 • 540 very expensive pipi'i maoli
 • 541 people po'e
 • 542 to look for, search 'imi
 • 543 tree l?'au
 • 544 wooden house hale l?'au
 • 545 feather hulu
 • 546 feather lei lei hulu
 • 547 nation l?hui

 1. to want

 2. to want to..........
  makemake
  makemake..........e..........
  Makemake au e inu.
  poina
  poina..........e..........
  Ua poina au e inu.
  hala
  maoli
  maika'i maoli
  pipi'i maoli
  po'e
  'imi......to see, look for
  lā'au.....they (3)
  hale lā'au.....wooden house
  hulu..........feather
  lei hulu....................feather lei
  lāhui....................tree
  lāhui Hawai'i....................Hawaiian nation
  Palani....................France
  'ōlelo Palani....................French langauge
  mele....................song
  pua melia....................pmeria
  i ka Pō'akahi....................on Monday
  i ke kakahiaka nui....................in the early morning
  kulanui....................university
  papa....................class
  papa 'ōlelo Hawai'i....................Hawaiian language class
  i ka 'auinalā....................in the afternoon
  pau....................to finish
  ho'omaha....................to rest
  I want to drink.

to forget
to forget to..........
I forgot to drink.
pandanus, screw pine (plant)
very, really, truly
very good
very expensive
people
to look for, search
tree
wooden house
feather
feather lei
nation
Hawaiian nation
France
French, French language
song
plumeria
on Monday
in the early morning
university
class
Hawaiian language class
in the afternoon
to finish
to rest, take a rest


makemake - to want
makemake..........e.......... -
Makemake au e inu. to
poina to want
poina..........e.......... to remmeber
Ua poina au e inu. I forgot to drink
hala to dance
maoli really, truly
maika'i maoli very good
pipi'i maoli - very expensive
po'e - people
'imi - to look for
lā'au - tree
hale lā'au - wooden house
hulu - feather
lei hulu - feather lei
lāhui - nation
lāhui Hawai'i - Hawaiian nation
Palani - France
'ōlelo Palani French langauge
mele - song
pua melia - flower's name
i ka Pō'akahi on Monday
i ke kakahiaka nui early in the morning
kulanui university
papa class
papa 'ōlelo Hawai'i..... Hawaiian language class
makemake.....to want
makemake..........e.......to want to do...
Makemake au e inu.....I want to drink
poina.....to forget
poina..........e........ I forgot..
Ua poina au e inu ..... I forgot to drink.
hala ..... grass name
makemake ..... to want
makemake..........e.........to want to.
Makemake au e inu......I want to drink
poina ..... to forget
poina..........e..........to forget to
Ua poina au e inu ..... I forgot to drink
hala
maoli
maika'i maoli
pipi'i maoli
po'e
'imi
lā'au
hale lā'au
hulu
lei hulu
lāhui
lāhui Hawai'i
Palani
'ōlelo Palani
mele
pua melia
i ka Pō'akahi
i ke kakahiaka nui
kulanui
papa
papa 'ōlelo Hawai'i
i ka 'auinalā
pau
ho'omaha
maoli
maika'i maoli
pipi'i maoli
po'e
'imi
lā'au
hale lā'au
hulu
lei hulu
lāhui
lāhui Hawai'i
Palani
'ōlelo Palani
mele
pua melia
i ka Pō'akahi
i ke kakahiaka nui
kulanui
papa
papa 'ōlelo Hawai'i
i ka 'auinalā
pau
ho'omaha
i ka 'auinalā
pau
ho'omaha

hua 'olelo hawai'i


 • 501
  part. meaning down, below
  iho
  502
  to go down, descend
  hele iho
  503
  to eat (down)
  'ai iho
  504
  to think (down)
  no'ono'o iho
  505
  to climb
  pi'i
  506
  to climb up
  pi'i a'e
  507
  to sit
  noho
  508
  to sit down
  noho iho
  509
  to think
  no'ono'o
  510
  to buy
  kū'ai mai
  511
  to sell
  kū'ai aku
  512
  to learn
  a'o mai
  513
  to teach
  a'o aku
  514
  to bring
  lawe mai
  515
  to take
  lawe aku
  516
  to give to me
  hā'awi mai ia'u
  517
  to give to him
  hā'awi aku iā ia
  518
  to have just..........
  ua..........a'e nei
  519
  to have just left
  ua ha'alele a'e nei
  520
  to have just eaten
  ua 'ai a'e nei
  521
  to dive
  lu'u
  522
  to say
  ha'i
  523
  to ask, request
  noi
  524
  to order, command
  kauoha
  525
  properly, rightly, exactly
  pono
  526
  to have to.........., must..........
  pono..........e..........
  527
  I have to drink.
  Pono au e inu.
  528
  to go to.........., to go and....................................hele.....e.....
  hele..........e...........................................................to go to, to go and
  529.........................................................................529
  I go to drink. I go and drink.............................Hele au e inu
  Hele au e inu........................................................I go to drink
  530..........................................................................520
  to telephone..........................................................kelepona

E hula ana ma kou alo


Ka 'Ōlelo Hawai'i

Hula au. Hula 'oe. Hula mākou. Hula 'o ia. Hula 'oukou. Hula lākou. Hula lākou? 'Ae. Hula lākou. 'A'ole. Hīmeni lākou. 'Aka'aka 'o ia. Hiamoe 'oe. 'Ōlelo au. 'Au'au lākou. 'Ai 'oukou. Uē mākou.
Nani 'oe. Pupuka 'oukou. Akamai 'o ia. Huhū au. 'Ona lākou. 'Ano huhū 'o ia. 'Ano 'ona au. U'i au. 'Ona 'oe. Make lākou. Ikaika mākou. 'Ano hūpō 'o ia. Ma'i 'oukou.
Ha'alele ka mō'ī. Ikaika ke ali'i. Pā'ani ke keiki. Ha'alele nā mō'ī. Ikaika nā ali'i. Pā'ani nā keiki. Ha'alele nā wāhine. Ikaika nā mākua kāne. Ikaika ka mō'ī a me ka ali'i. Pā'ani nā keikikāne a me nā kāne. 'Ai ka pua'a. 'Au'au nā i'a. Lele ka manu. Ulu nā keiki. Lele nā mokulele.

'Elepani, Kia, Hipopokamu
Nui ka 'elepani. Ki'eki'e ke kua. Pōkole ka 'ā'ī. Pālahalaha ka pepeiao. Li'ili'i ka maka. Lō'ihi ka ihu. Nui ka niho.
Nani ke kia. Maika'i ka pepeiaohao. 'U'uku ke kino. Wīwī ka wāwae. 'Ula'ula ke kua. Ke'oke'o ka umauma.
'Au'au ka hipopokamu. Nui ke po'o. Nui ka waha. Ka'awale nā maka. 'Ele'ele ka 'ili. Mānoanoa ka wāwae. Pōkole ka manamana.

Hau'oli kēia kāne. Kaumaha kēnā kanaka. Kū kēlā kumu. Hiamoe kekahi haumana. Hau'oli kēia mau kāne. Kaumaha kēnā mau kanaka. Kū kēlā mau kumu. Hiamoe kekahi mau haumana. Akamai kēia kāne a me kēlā wahine. Maika'i kēia. Pipi'i kēnā. Emi kēlā. Akamai kekahi, akā hūpō kekahi. Maika'i kēia mau mea. Nani kēlā me kēia wāhine. Nāwaliwali kēia mau koa. Ola kēnā manō. Ma'ema'e kēlā lumi. Onaona kēlā me kēia pua. Pipi'i kēlā hale a me kēnā hale.
Hula mākou. Hula kākou. Ala lāua. Māluhiluhi kākou. Hakakā lākou. Moe mākou. Hilahila māua.
Waiwai 'o Kimo. Nui 'o Hawai'i. Waiwai 'o Kimo mā. 'Ilihune 'o Keoni a me Kanani. 'Ilihune 'o Keoni a 'o Kanani. 'Ilihune 'o Keoni lāua 'o Kanani. 'Ilihune 'o Keoni, 'o Kimo, a 'o Kanani. Hīmeni 'o Lopaka. Hau'oli 'o Malia. Nani 'o Kaua'i. Akamai 'o Kalani, 'o Kawehi a 'o Keola. Hula 'o Kanani mā.
Kōkua au i ka malihini. Makemake i kēia kālā. Kōkua iā Kanani. Aloha iā Hawai'i. Kōkua iā ia. Kōkua iā lāua. Kōkua ia'u. 'Ōlelo lākou i ke kahuna. Ho'iho'i i ke kālā iā Kimo. Hā'awi lākou iā ia. Nānā 'o Kimo i ke kīwī. Heluhelu lākou i ka mo'olelo. Hā'awi au i ka lole i nā keiki. Ho'iho'i kēnā kāne i kēia kī ia'u. Heluhelu kēlā mau haumana i ka puke i ke kumu.
Heluhelu au i ka puke ma ka hale. Noho i Waikīkī. Hele i ke kula. Ho'ouna au i ka leka i Hawai'i. Ho'i ia'u. Hele iā ia. Hele iā Kimo. Ho'i ma ka Lāpule. 'Ai au i ka palaoa i ke kakahiaka. Huhū 'o ia i kēia manawa. Ha'alele lākou i kēia lā. Pā'ani mākou i kēia pule. Hele lākou i ka hale pule i ka Lāpule. Inu mākou i ka pia i Waikīkī i kēia lā. Hele māua iā 'oe i ka Lāpule. Hana kēlā kumu ma ka Pō'akahi i ke kula. Ho'i au i Iāpana i kēia mahina. Noho 'o Keola a me Keoni i kēia mokupuni. 'Ai mākou i ka i'a ma ka hale i ke kakahiaka i ka Lāpule.
Hele ma ke ka'a. 'Ōlelo ma ka 'ōlelo Hawai'i. Ho'i lāua mai Honolulu. Lawe i ke kālā maiā Kanani. Hele au mai Hawai'i a Iāpana. Hele au mai Hawai'i a hiki i Iāpana. Pā'ani ‘o ia me nā keiki. Hele 'oe me a'u. Kākau me ka peni. Hula au no nā mākua. Hele au mai Waikīkī a Wai'anae ma ke ka'a. 'Ai 'o ia i ka laiki me ka 'ō. Ho'oma'ama'a 'o ia no ka hō'ike. Hele māua i Hawai'i ma ka māka'ika'i. Noho 'o Kimo mā ma ka hale me nā keiki.

Ke kumu: E Kaleo.
Kaleo: Eō.
Ke kumu: Aloha!
Kaleo: Aloha nō, e ke kumu.
Ke kumu: Pehea 'oe?
Kaleo: Maika'i. A 'o 'oe?
Ke kumu: 'O ia mau nō.
Kaleo: Pehea kou mau mākua?
Ke kumu: Maika'i.
Kaleo: E aloha aku iā lāua.
Ke kumu: Hiki nō.
Kaleo: A hui hou. E mālama pono!
Ke kumu : Mahalo. 'O 'oe pū!

Konikoni pau 'ole i ka pu'uwai

‘O ka ‘ölelo Hawai‘i, ‘o ia ka ‘ölelo a këia lähui. ‘O ka ‘ölelo a kekahi lähui, ‘o ia ke kÏ e wehe ai a ‘ike le‘a i ka mana‘o, ka makemake, a me nä pono nui o nä känaka a pau o ia lähui.
Me ka ho‘ohälike ‘ana i ka ‘ölelo Hawai‘i me nä ‘ölelo ‘ë a‘e o ka honua nei, ua ‘ikea, he ‘ölelo ‘oi ia ‘o kona moakäka, a no kona moakäka, e loa‘a koke nö ia i nä mea a pau e makemake ana e ‘ike pono i këia ‘ölelo.
‘O nä küpuna mua o käkou, ka po‘e näna i ho‘onohonoho mua i ke kahua o ka ‘ölelo Hawai‘i, ua ho‘opololei läkou me ke kama‘ilio ‘ana, hö‘ike mana‘o ‘ana, uiui ‘ana, me ke ‘ano loea loa. A no ko läkou ake nui i maika‘i a i pololei kä läkou kama‘ilio ‘ana, ua mähele nö läkou, a ua ho‘onohonoho i nä palena küpono ma loko o ka ‘ölelo Hawai‘i; a ‘a‘ole nö e hiki i kekahi e ma‘alea loa e kama‘ilio pololei, ke ‘ole ‘o ia e hele ma loko o ia mau palena i waiho mua ‘ia e läkou.
No ia mea, ua pololei a ua ma‘ema‘e loa ka ‘ölelo Hawai‘i ia wä, akä, i këia wä, ua ha‘alele loa kekahi hapa nui o këia lähui ia mau palena a nä küpuna o käkou i ho‘onoho ai, a ua ho‘olau‘ili wale i ka ‘ölelo, me ka ho‘opili wale ma muli o ke alaka‘i hewa ‘ana a kekahi po‘e malihini ‘ike ‘ole i ka ‘ölelo Hawai‘i; a no ka ho‘omau ‘ana e kama‘ilio pü me ia po‘e häwäwä, ua lilo ka ‘ölelo Hawai‘i i mea huikau wale, a ‘ano hemahema loa; a no laila ke kumu i hö‘ea mai ai këia nÏnau: Pehea lä e hiki ai iä käkou e kama‘ilio pololei i ka ‘ölelo Hawai‘i?
Ma ka ho‘ohälike ‘ana, ua ‘ano like ke elelo a ka lähui, me ka mea pa‘ahana maika‘i, inä mälama pono ‘ia ka mea pa‘ahana, ho‘okala ‘ia a ‘oi, lilo ia i mea kökua mai i ke kanaka, holo pono, a hiki wawe loa käna hana ‘ana; akä, inä mälama pono ‘ole ‘ia ia mea pa‘ahana, kiola wale ‘ia i waho i ka wä, hehi wale ‘ia, a ‘ino‘ino, a kumumu ho‘i; lilo ia i mea ho‘opaumanawa wale, a i mea ho‘omäluhiluhi ho‘i i ke kino o ka mea näna ia mea pa‘ahana, a laila, ‘o nä mea i hana ‘ia, ua ‘ino maoli nö ke nänä aku.
Pëlä ho‘i, ua ‘ike nö ia ma ke alanui maika‘i i ho‘oma‘ema‘e pono ‘ia, he mea ia e pono ai nä mea a pau loa, akä, inä kiola wale ‘ia nä pöhaku me nä lä‘au me ka ‘öpala i loko o ke alanui, lilo ia mau mea a pau, i mau mea ke‘ake‘a i ka hele pono ‘ana o nä mea a pau ma ia ala.
A e like me ka mea pa‘ahana maika‘i a me ke alanui maika‘i, he mau mea ia e pono ai käkou, pëlä nö ka ‘ölelo Hawai‘i maika‘i, he mea ia e pono ai ka lähui o Hawai‘i nei, a e like ho‘i me ka mea pa‘ahana i kiola wale ‘ia, i ‘ö a i ‘ane‘i me ka mälama pono ‘ole ‘ia, a me ke alanui maika‘i ho‘i i ho‘opiha wale ‘ia i nä ‘öpala, pëlä nö ka ‘ölelo Hawai‘i e hana ‘ino wale ‘ia nei e kekahi po‘e o ka hanauna hou i loko o këia wä.
No ia mea, inä ho‘oka‘awale loa aku käkou i nä mea e ke‘ake‘a ai käkou i ke kama‘ilio pololei
‘ana i kä käkou ‘ölelo, a laila, ua hiki nö iä käkou ke kama‘ilio pololei i ka ‘ölelo Hawai‘i.
Ma ka nänä aku, he lehulehu nä ‘ano mähele o ka ‘ölelo Hawai‘i e kama‘ilio ‘ia nei e këia lähui i këia wä; akä, ‘ehä mau ‘ano ‘oko‘a a‘u e hö‘ike aku ai këia wä; a na kekahi o ia mau mähele ‘ehä e alaka‘i nei i ka hapa nui o ka po‘e ‘öpiopio o këia lähui, e kama‘ilio hemahema loa i ka ‘ölelo Hawai‘i a nä küpuna o läkou.
1. Ka ‘ölelo Hawai‘i ma‘ema‘e maoli.
2. Ka ‘ölelo Hawai‘i awilia.
3. Ka ‘ölelo Hawai‘i ho‘opili wale.
4. Ka ‘ölelo Hawai‘i ho‘o‘ano ‘ë ‘ia.
‘O ka ‘ölelo mai nä küpüna mai o käkou, ‘o ia ka ‘ölelo Hawai‘i ma‘ema‘e maoli. No laila mai ka hapa nui loa o kä käkou mau hua‘ölelo, a inä ho‘omau a ho‘oponopono käkou i kä käkou kama‘ilio ‘ana, ma muli o nä ‘ano a läkou i ho‘onohonoho ai, a laila, mau nö ko käkou kama‘ilio pololei ‘ana i ka ‘ölelo o ko käkou ‘äina hänau, a pëlä nö i mau ai këia ‘ölelo ma kona ‘ano pololei maoli no nä hanauna hou aku.
2. ‘O ka ‘ölelo Hawai‘i awili ‘ia. ‘O ia ka ‘ölelo he Hawai‘i pono‘Ï kekahi, a no ka ‘äina ‘ë kekahi. He mau ‘ölelo ‘oko‘a loa këia, he lähui ‘oko‘a loa ka mea näna kekahi ‘ölelo, a he lähui ‘oko‘a kekahi; akä, ua lau‘ili ‘ia läua, a nä ‘ano like me ka poi ‘uala i ho‘owali ‘ia ma ka poi kalo--‘a‘ole nö läua lilo i poi ‘uala, ‘a‘ole nö ho‘i i poi kalo wale nö, akä, ua ho‘okomo ‘ia nö läua ma ka ‘umeke ho‘okahi. Pëlä nö lau‘ili ‘ia a huikau ‘ia ka ‘ölelo Hawai‘i me ka ‘ölelo a nä ‘äina ‘ë, ‘a‘ole na‘e lilo ia i ‘ölelo Hawai‘i ‘oko‘a ‘a‘ole nö ho‘i i ‘ölelo o ka ‘äina ‘ë; akä, ke kama‘ilio ‘ia nei pëlä ma loko o këia lähui a eia kekahi o ia mau ‘ölelo a‘u e lohe pinepine nei.
He aha ho‘i kä (you) iu. ‘O ka pololei maoli eia ia--He aha ho‘i käu. He wahi ‘ölelo ho‘onäukiuki loa këia ma waena o nä mea e paio ana, a ‘o kona ‘ano ‘i‘o maoli; he makemake e hana ‘ole ma muli o ka mana‘o o kekahi--akä ho‘i, i nä Hawai‘i këia, hui ‘ia mai ‘o ka ‘ölelo Beritania me ka ‘ölelo Hawai‘i, a ho‘okahi puana ‘ana pau loa.
Eia ho‘i kekahi ‘ölelo:--Kaea (tire) maoli au. ‘O ka pololei--Mäluhiluhi maoli au a i ‘ole ia ‘o‘opa maoli au; Ke ho‘owahäwahä nei kekahi po‘e i ka ‘ölelo Hawai‘i ‘o‘opa, mälo‘elo‘e, mäluhiluhi, a ki‘i läkou a lawe mai i ka ‘ölelo Beritania hapa Hawai‘i Kaea tire. E aho nö e ho‘omanawanui e kama‘ilio pololei i käu ‘ölelo iho, ma mua o ka ho‘ohui ‘ano ‘ole mai i ka ha‘i ‘ölelo. Inä nele loa ka ‘ölelo Hawai‘i i ka hua ‘ölelo ‘ole, e kapa aku ai nö kekahi mea, a laila, ua ahona e lawe mai pëlä, akä, inä ‘a‘ole i nele, he mea makehewa loa këia ho‘ohuikau wale i ka ‘ölelo, a lilo i mea e pololei ‘ole ai ke kama‘ilio ‘ana.
(‘A‘ole i pau.)Dec 6, 1873
(Koena mai këlä pule mai.)

3 ‘O ka ‘ölelo Hawai‘i ho‘opili wale. ‘O ia ka ‘ölelo i ho‘opuka ‘ia ma muli o ke a‘o ‘ana a ka po‘e ‘ike ‘ole i ka ‘ölelo Hawai‘i.
Ma ka nänä aku i ka hapa nui o këia lähui ke ho‘omähui nei läkou e häpai ma muli o ke kama‘ilio pähemahema loa a kekahi po‘e o nä ‘äina ‘ë mai. ‘O kekahi po‘e Hawai‘i, ua ‘ike pono nö läkou i ke kama‘ilio pololei ‘ana; akä, i ko läkou hui ‘ana me nä malihini o nä ‘äina ‘ë mai, ho‘olilo loa läkou iä läkou iho me he po‘e lä ua ‘ike ‘ole loa i ka ‘ölelo Hawai‘i.
“He aha kou mana‘o?” Eia ho‘i ka pono i ke kanaka e pane aku ai, “Makemake au iä ‘oe e ha‘i aku iä ia, ‘o ka‘u keiki nö këia.”
Eia hou kekahi ‘ölelo hemahema loa. “I ke nänä aku a ko‘u mau maka, a me ka lohe ‘ana a ko‘u mau pepeiao, he mea hou ia ia‘u.” ‘Oiai ‘o ka pololei maoli, “I ka nänä aku a me ka lohe ‘ana, he mea hou ia ia‘u.”
He rula mau i ka po‘e küpuna ‘ike ‘ölelo Hawai‘i, me kä läkou ho‘opuka ‘ana, ‘a‘ole läkou ho‘ohuikau wale. ‘O nä lälä pono‘Ï a pau loa o ke kino o ke kanaka, ‘a‘ole hiki ke ‘ölelo ‘ia, me he mea lä, he mau mea pili wale mai ma waho o ke kino, a no ia mea, ua ho‘opili ‘ia këia mau pani inoa i ko‘u a me ku‘u ma mua o nä lälä a pau loa o ke kino, penei: --ku‘u maka; ku‘u niho, ko‘u waha, ko‘u mau pepeiao, ko‘u mau wäwae; a pëlä aku, ‘a‘ole loa läkou e ho‘opuka ka‘u maka, ka‘u pepeiao, ka‘u lima, a pëlä aku; he mea henehene loa ia ke ho‘opuka pëlä ma waena o läkou. Akä ho‘i, ua hiki nö e ‘ölelo penei. Ka‘u ‘ai, ko‘u lio, ku‘u hale, a pëlä aku, no ka mea, he mau mea wale nö këia ma waho mai o nä lälä o ke kino o ke kanaka.
Eia ho‘i kekahi mau ‘ölelo hemahema loa: “Ke aloha aku nei ko‘u wahine iä ‘olua.” ‘Oiai ‘o ka pololei loa, “Ke aloha aku nei ka‘u wahine iä ‘olua.”
“E nonoi aku ‘ia ke Akua,” ‘o ka pololei. E nonoi aku i ke Akua:---Eia hou; “Pehea ‘oe? nÏnau akula këlä,”---‘oiai eia ka pololei; ---NÏnau akula këlä, e Pehea ‘oe?---He mea mau ma ke ‘ano küpololei maoli ‘o ka ‘ölelo a ko Hawai‘i nei, ‘a‘ole e ho‘ololi ‘ia nä niele o këia ‘ano ma hope aku o ka niele maoli a ha‘i i hö‘ike ‘ia e ka mea e ha‘i ‘ana; he loina pa‘a loa këia; akä, inä ua ho‘ololi ‘ia pëlä, a laila, ‘o ka ho‘opili päkahi wale mai nö ma hope i nä hua ‘ölelo “wahi äna,” “pëlä käna,” “‘o ia käna,” “käna pane (mai) ia;” “Ka ia la maila ia,” a pëlä aku. E ‘ike ‘ia no ka nui loa o këia mau hemahema ke nänä aku ma ka buke A‘o Heluhelu Hawai‘i hou i pa‘i ‘ia no nä kula aupuni o käkou. A inä mau ke a‘o ‘ia ‘ana o këia buke me ia mau hemahema nö; a laila, e mana‘o auane‘i ka haumäna hou ma këia hope aku, ua pa‘i ‘ia a ua ho‘olaha nui ‘ia pëlä, me ka ‘ähewa ‘ole ‘ia, a me ka ho‘oponopono ‘ole ‘ia nö ho‘i:--a ‘o ia kekahi mea e hiki ‘ole ai iä läkou e kama‘ilio pololei i ka ‘ölelo Hawai‘i.
4 ‘O ka ‘ölelo Hawai‘i ho‘äno ‘ë ‘ia, ‘o ia ka ‘ölelo, ua ho‘okähuli ‘ia paha nä hua, a i ‘ole ia, ua päku‘i wale ‘ia mai he mau hua ‘ölelo ‘ano ‘ole, i mea e nalo ai, a i ‘ole ia, i mea e le‘ale‘a ai ka po‘e e kama‘ilio ana . Ua mau loa kekahi po‘e e kama‘ilio ma këia ‘ano, a no ko läkou ma‘a ma ke kama‘ilio ‘ana ma këia ‘ano lapuwale, ua lilo loa läkou i po‘e häwäwä i ka ‘ölelo Hawai‘i, a me ka nänä aku i kä läkou po‘e keiki, ua hahai nö läkou ma muli o ko läkou häwäwä i ka ‘ölelo ‘ana.
Lehulehu wale nö nä hemahema ‘ë a‘e i koe; akä, ‘o këia mau mea i hö‘ike ‘ia, ‘o ia kekahi mau mea e alalai ai iä käkou i ke kama‘ilio pololei ‘ana:--A inä ha‘alele käkou i këia mau mea ke‘ake‘a a pau; a laila, hiki nö iä käkou e kama‘ilio pololei i ka ‘ölelo Hawai‘i.

I ka ho'iho'i o ka hula • I aloha 'ia, e ka Mō'ī


476
to have soon left
ua ha'alele koke
477
delicious
'ono
478
part. marking passive
'ia
479
to be helped
kōkua 'ia
480
to have been helped
ua kōkua 'ia
481
to have been helped by the teacher
ua kōkua 'ia e ke kumu
482
by (with passive)
e
483
by the man
e ke kāne
484
by me
e a'u
485
by you (1)
e 'oe
486
by him
e ia

I aloha 'ia, e ka Mō'ī501 part. meaning down, below iho
502 to go down, descend hele iho
503 to eat (down) 'ai iho
504 to think (down) no'ono'o iho
505 to climb pi'i
506 to climb up pi'i a'e
507 to sit noho
508 to sit down noho iho
509 to think no'ono'o
510 to buy kū'ai mai
511 to sell kū'ai aku
512 to learn a'o mai
513 to teach a'o aku
514 to bring lawe mai
515 to take lawe aku
516 to give to me hā'awi mai ia'u
517 to give to him hā'awi aku iā ia
518 to have just.......... ua..........a'e nei
519 to have just left ua ha'alele a'e nei
520 to have just eaten ua 'ai a'e nei
521 to dive lu'u
522 to say ha'i
523 to ask, request noi
524 to order, command kauoha
525 properly, rightly, exactly pono
526 to have to.........., must.......... pono..........e..........
527 I have to drink. Pono au e inu.
528 to go to.........., to go and.......... hele..........e..........
529 I go to drink. I go and drink. Hele au e inu.
530 to telephone kelepona

vocabulary

501 part. meaning down, below iho
502 to go down, descend hele iho
503 to eat (down) 'ai iho
504 to think (down) no'ono'o iho
505 to climb pi'i
506 to climb up pi'i a'e
507 to sit noho
508 to sit down noho iho
509 to think no'ono'o
510 to buy kū'ai mai
511 to sell kū'ai aku
512 to learn a'o mai
513 to teach a'o aku
514 to bring lawe mai
515 to take lawe aku
516 to give to me hā'awi mai ia'u
517 to give to him hā'awi aku iā ia
518 to have just.......... ua..........a'e nei
519 to have just left ua ha'alele a'e nei
520 to have just eaten ua 'ai a'e nei
521 to dive lu'u
522 to say ha'i
523 to ask, request noi
524 to order, command kauoha
525 properly, rightly, exactly pono
526 to have to.........., must.......... pono..........e..........
527 I have to drink. Pono au e inu.
528 to go to.........., to go and.......... hele..........e..........
529 I go to drink. I go and drink. Hele au e inu.
530 to telephone kelepona

i keia la


Aloha Nō Kalākaua
Amy Hānaiali'i Gilliom

I aloha 'ia, e ka Mō'ī
Hanohano nō ia
E ka lehulehu o Hawai'i
Aloha nō Kalākaua

Kauoha 'o ia, e ke Ali'i
I ka ho'iho'i o ka hula
A'o ka hula no ka 'ōiwi
Konikoni pau 'ole i ka pu'uwai

Uluhia wau i ka hali'a
'O Hi'iaka ha'a i ka ua
'O ka ua noenoe o Kanilehua
Ho'opulu i ka pūnāwai a ke Ali'i

'Akahi nō wau ke nonoi
E hula ana ma kou alo
Mahalo wale e ke Ali'i
Aloha nō Kalākaua

2005-08-25

A iā ia e nanea ana i ke kama'ilio me nā kānaka a 'ai pū ho'i me

A iā ia e nanea ana i ke kama'ilio me nā kānaka a 'ai pū ho'i me lākou, ua ho'opū'iwa 'ia 'o ia i ke kū 'ana o Laiana ma hope ona, a ho'opuka a'ela i kēia mau 'ōlelo: "He moa kā, he moa kā 'o Kukahekahe he 'elua 'ōpū." Ua 'ano komo 'i'o ihola nō i loko o Kukahekahe ke 'ano hilahila no kēia kapa 'ia ona e Laiana i ka moa. A ua no'ono'o ihola ho'i 'o ia i kona mea e pa'i ai a pa'i me ka Makua Laiana.

E ho'i mai ana au i ka pule a'e

A i ka hala 'ana o kekahi manawa, ua pi'i hou maila 'o ia e 'ike iā Laiana, a ua hiki ho'i 'o ia i kahi o Laiana ma mua o ka pā'ina awakea, a i ka hiki 'ana i ka wā 'ai, ua kono maila 'o Laiana iā Kukahekahe e pā'ina pū me ia a me kona 'ohana, a i ka noho 'ana ma ke pākaukau a pau ka pule ho'omaika'i a hā'awi 'ia maila kā Kukahekahe pā mea 'ai, 'a'ole 'o ia i 'āwīwī iho i ka 'ai, akā, ua ho'onakeke a'ela 'o ia i ka pahi a me ke 'ō i kona waha me ka 'ōlelo pū 'ana: "He lio kā! He lio kā!!"